Aktualności
Oferta
Afirmacje
Kontakt

Pomoc psychologiczna - informacje

 


Dlaczego warto pracować nad sobą?

Celem pracy psychologicznej jest dokonanie zmiany, która może dotyczyć sfery uczuć, myślenia, zachowania, relacji z w rodzinie lub w otoczeniu. Zmiany te wpływają na poprawienie jakości życia i uzyskanie z niego zadowolenia.Konsultacja psychologiczna

To rozmowa służąca dostrzeżeniu i zrozumieniu motywacji szukania pomocy, wstępne rozpoznanie problemu z jakim zgłasza się osoba, oraz wskazanie możliwości pracy z danym zagadnieniem poprzez pracę psychologiczną lub medyczną.


Psycholog

Jest to osoba, posiadająca wykształcenie psychologiczne. Zajmuje się wspieraniem rozwoju osobowości, pomaga osobom znajdującym się w kryzysie emocjonalnym, związanym z utratą bliskiej osoby lub innym dramatycznym zdarzeniem losowym, pracuje z depresją, zaburzeniami: psychosomatycznymi, odżywiania, lękowymi (fobie, napady paniki, nerwica) i inne.

Udziela pomocy psychologicznej również dzieciom i młodzieży w zakresie rozwijania umiejętności społecznych, w budowanie silnego poczucia własnej wartości, pokonywaniu trudności w nauce i zachowaniu. Diagnozuje cechy osobowości, poziom intelektu i predyspozycje naukowo - zawodowe. Daje wsparcie dla rodziców i dziecka z niepełnosprawnością fizyczną lub umysłową.Czym jest psychoterapia

W największym skrócie psychoterapia jest jednym ze sposobów leczenia i pomocy osobom, które z różnych powodów cierpią na wielorakie zaburzenia - na tle nerwicowym, osobowościowym, psychosomatycznym i innych.
Centrum Atena to jednak nie zimne, kliniczne podejście do pacjenta - z czym kojarzy się psychoterapia - lecz przyjacielska, życzliwa pomoc.

Cele psychoterapii

Skuteczna psychoterapia zmierza do tego, by dokonać odpowiednich zmian w tych obszarach psychicznych pacjenta, które powodują wszelkie dysfunkcje i stanowią dla niego utrudnienie. W tym celu psychoterapeuta koryguje zachowania i sposób przeżywania pacjenta. Psychoterapia przynosi doraźną ulgę, może również zlikwidować źródło problemu.
Wielu osobom psychoterapia kojarzy się jednak z poważną chorobą psychiczną. Dlatego powstało nasze Centrum, które oferuje coś więcej niż psychoterapię, zapewnia pomocną dłoń.

Warunki udanej psychoterapii

W zasadzie istnieje jeden główny warunek, by terapia była udana. Musi istnieć odpowiednia więź pomiędzy pacjentem a psychoterapeutą, która pomoże postawić problemy tego pierwszego w centrum i uczynić z nich fundament leczenia.
Właśnie dlatego Atena jest czymś innym niż gabinetem psychoterapii, w którym nieustannie przewijają się pacjenci. Tu w centrum uwagi jesteś Ty i Twoje problemy.

Długość psychoterapii

Okres leczenia zależeć może od szeregu czynników. Przede wszystkim - co oczywiste - od charakteru problemów pacjenta oraz typu zaburzeń i ich intensywności. W zależności więc od tego, czy są to zaburzenia ostre, kiedy wystarczy czasem kilkanaście spotkań, czy przewlekłe, wymagające długotrwałej pracy, czas psychoterapii odpowiednio się skraca lub wydłuża.
W naszym centrum nie uprawiamy jednak psychoterapii tylko pomagamy odnaleźć siebie, zadbać o Twój rozwój. To nas wyróżnia i na tym nam szczególnie zależy.

Atena, Plac bankowy, 00-146 Warszawa, tel. 605 136 933, mapa KML, mapa Google
dodaj do ulubionych info@warszawskipsycholog.pl