Aktualności
Oferta
Afirmacje
Kontakt

Pomoc psychologiczna

Poradnia psychologiczna jest miejscem, które często źle się kojarzy. Dlatego nie jesteśmy poradnią tylko Centrum, w którym udzielamy pomocy ludziom zdrowym, doświadczającym jedynie tymczasowych problemów, choć oczywiście wspieramy też osoby długotrwale chore. W obu przypadkach niezwykle istotne jest, by zajął się nimi doświadczony psycholog. Warszawa jest podstawowym terenem naszej działalności, ale oczywiście nie odmówimy pomocy nikomu w potrzebie.

Nie uprawiamy również psychoterapii, lecz zapewniamy kompleksową pomoc, obejmującą szereg czynności związanych z diagnozowaniem trudności natury rozwojowej u osób młodych (np. budowa tożsamości czy wybór partnera), jak i problemów w późniejszych etapach życia, takich jak choćby właściwe wychowanie dzieci, konieczność opieki nad rodzicami, przechodzenie na emeryturę itp. Efektem pomocy jest w takich przypadkach zwalczenie ewentualnych przeszkód oraz zdobycie nowych umiejętności, pomagających w dalszym rozwoju.

Dzieci i młodzież

 • Diagnostyka psychologiczna młodzieży

  • badanie inteligencji

  • badanie sfery emocjonalnej

 • Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży w zakresie

  • Depresji

  • Nerwic

  • Lęków, fobii

  • Zaburzeń zachowania

  • Trudności w nauce

  • Zaburzeń emocjonalnych

  • Trudności w relacjach z rówieśnikami

  • Trudności związane z sytuacją rodzinną, np. rozwód rodziców

  • Problemów okresu dojrzewania

Dorośli

 • Diagnostyka psychologiczna osób dorosłych

  • badanie inteligencji

  • badanie sfery emocjonalnej

  • badanie cech osobowości

 • Pomoc psychologiczna osobom dorosłym w zakresie

  • Depresji

  • Lęków, fobii

  • Zaburzeń emocjonalnych

  • Trudności w relacjach z bliskimi (dziećmi, partnerem)

  • Trudności związanych z pracą

  • Trudności związanych z sytuacją życiową np. śmierć bliskiej osoby

  • Braku satysfakcji z życia

  • Braku poczucia kompetencji rodzicielskich

  • Niskiego poczucie własnej wartości

Ważną częścią naszej oferty są również interwencje kryzysowe, a więc działalność doraźna, dostosowana do nagłych sytuacji. Nasza pomoc psychologiczna obejmuje w związku z tym również wizyty domowe. Możemy skutecznie pomóc zniwelować napięcia, zredukować bezradność czy poczucie utraty kontroli nad własnym życiem. Zrobimy wszystko, by złagodzić cierpienia oraz wskazać nowe drogi.

Centrum Rozwoju Osobowości Atena - Psycholog Warszawa Centrum
00-146 Warszawa | ul. Nowolipie 1 | tel. 605 136 933

mapa KML | mapa Google

dodaj do ulubionych info@warszawskipsycholog.pl